Saturday, August 17, 2019

"kitchen fire"මුඩුම මුඩු
මූසල නිල් ආකාහේ
රස්තියාදු ගහන 
මියෙන උපදින හදහාමිට
උඩු බුරන බල්ලන්
කාමී ඌෂාවට කෙදිරූ රහසක්

පුරා කන්‍යාවන් දස දෙනාගේ
ගොරහැඩි පිරිමැදීම්...උමුතු ආලිංගනයෙන්
සූකුරු මිදුනු
අරණි ලී කැබැල්ලෙන්
ආනන්තරීය පායශ්චිත්තයෙන්
උපන් පුලිගුව
යුවකිකාන්තය

තනේ කඩා ගිනි ඇවිලුවා
මයේ අම්මා... පත්තිනි අම්මා
ඇවිලුනේ නෑ
ගිනි ගත්තේ නෑ
අලු වුනේ නෑ
මහා පුරුස...බමුණු පිරිමින්

පැදුර පෑගුනත් බඩ වෙන
සරු නාරී භූමීයම
ඇවිලුනා...ගිනි ගත්තා...අලු වුනා
පක්ෂීන් ඉගිල ගියා ඈ මතින්
කාලවර්ණ මරණයේ දෙතොල් 
නහුතයක් සිපත්තා යෝනන්ගේ දේහයම
අහසත් නොවු පොලොවත් නොවු
අදුරත් නොවු ආලෝකයත් නොවු
උකුල් නිම්න ගර්භයම ඉරිතැලුවා
දලු ලෑවා පූජනීය ගින්න
පතිනිය මතම
පැදකුනු කලා පුජනීය ගින්න
සංසාරික පුරුද්දටම

වස්තුව විසුරුවන්නී
ඈ නමට
පොදි ගැහුනේ නෑ රත්තරන්
කිරි වැදුනේ නෑ ගොයම
වදා හිමි නමට
කර වුනා පින්බර තුල්සි පැලයම
ශෝකයේ තාපයට

එලබේවි අවදිවන දිනය
මරණයේ වේදනාවන් පරදවන
එම්බා...ශක්තියේ පුතුය...
නාරිපතිය...
යුවතිකාන්තය...
ජාතවේදයාණෙනි...
දෞස් හී රක්ත බීජය
ආපස් හී විජ්ජුව
වැගිරෙන ගිතෙලින්
බුර බුරා නැගෙන්න
දලු ලා වැඩෙන්න
තාපයෙන් තවන්න
මහා පුරුස

පුරාතනම සැහැලි ගයන්න යටිගිරියෙන්
පිරිමි සති පූජාවකට‍
දවුල් බෙර ගසන්න
දැවු වුන්ම  දවන්න
වින කලවුන්ටම වින කටින්න
තාපයෙන් තවන්න
බුර බුරා නැගෙන අග්නියෙන්ම  මරන්න
මහා පුරුසයින්

Thursday, August 8, 2019

කලු ආලයක...ආලවන්තිය

'යමී'
'යම'
අප 'යමය'

කලු ආලයක...ආලවන්තිය
ලාස්‍ය ආත්ම තීර්ථයේ
තාණ්ඩව අර්චන වස්තුව
...යමී...යම...
රුහිරු ආලයක...
ආලයක රුහිරු  ලු
නෛයායික නොවු කලු ආලවන්තිය

අමාවාසයේ
බිම එලු සම් කඩක් මත
කොදුරමු මුතුන්මිත්තන්ගේ ගීතය
පූර්ණවාසි සෝමයාට ඔච්චම් කරන තරු එක්ක
කලු ආලවන්තිය 
එන්න...
පිරිමි තුරුලට
ගෘහයේ ධ්‍රැව තාරකාව වී

මූමූක්ෂත්ව ගැහැනිය
ආශීර්වාදාත්මක මහා ශේපය මත
වැගිරෙන්න ආත්මීයව
කලු ආලවන්තිය 
හැකිලෙන්න...හිර‍ෙවන්න...
පිරිමි කදුලක
හිනහෙන්න...හුස්ම ගන්න...තටු ගසන්න...
පිරිමියෙක් වගේ
හැකිලෙන්න...හිරවන්න
පිරිමි  හිනහවක
එන්න
කලු ආදරයක...කලු ආලවන්තිය
මවු පුදන
පිරිමීෂ්වරත්වයේ සැගව යන්න

Sunday, July 14, 2019

අල්ලාහ්ගේ කන්‍යාවන් , ෂහීද්වරු සහ විනිෂ්චය


බ්‍රහ්ම්ගේ 
පුත්‍රයනි
"
පු
පු
රු
ල්
ලා
"
උඔලගේ
ආදරණීය
...දෙවි පියාණන්ව...
...ආමීන්...

Monday, June 17, 2019

Unmarked grave
Far away in time
One of those countries
Was a killer lions
Exiled bandits
Cohabitation of human Leo
Ritual altar of earth
Sacred
Supreme
Elited
Never will he re born
The sacred human
Only the belief of mother land leonine

Under the dark deep sky
Beneath the sea alcyon
Shinning trees made
Illuminated sun
Worshipped by how of prave
With the pain of childbirth
Bearing the unbearably
An unmarked grave
Of greatest emancipation
An altar of ritual murder
Worshiped with planer of the prave
An unmarked heroic tomb of Eelam

Northern wind blows
with wet blessing
with weeping widows
Praised by the blood monument
Build for dedication
Welees tear of weeping widows
Deep memory of Women’s affection
Buried pain of fathers
Andying love not buried
Totem of  Eelam
Taboo of lions
Totem of sin
Story of great heroic auts

In the land of hope
On free earth
Creates the fresh Motherland’s garlanded
Praised by the loud Sheb and sobbed
Holy Eelam promised land
Holy Eelam
Chains broken
Graspes by whip by tearing flesh
No more lions prey
Darkened state
Land of hope
Free earth
worshiped  by demon’s flower bloomed
laughed till day and night ends
sown by the black human
 belief Eelam
Free earth
kiss with cold kiss and hug with warmth and warm


ඉංග්‍රීසි භාෂා සහය - සිසිර මෛත්‍රීපාල


Tuesday, April 2, 2019

ඊඩිපස්...මතු බුදු වන අම්මා...

ඈ...
වල් බැල්ලියක්
පරම්පරාවේ නම කැත කරපු
සනුහරේ මූනේ දැලි ගාපු
පට්ට වේසියෙක්
තදියමට හැදුනු
සාපලත් 
ගැ
හැ
නි
ක්
සද ඇති රැයෙක රස්නෙන් උපන්
මම...රාහුල...
එල්ලුනා සුලැගිල්ලේ ඇගේ
කෝ...?...දායාද කෝ...?
...ඈ...
මාතෘ දෙවගන
වන්දනීය ජීවනයේ කමටහන
නොඇලි  නොගැටී
රමණයේ මැදි පිලිවෙත
නිරාමිසව ද්විජ සලකුනු තැබුවා
උපනයනය කලා
...ඈ...
...රාහුල...මා මත...
දෙවන උත්පත්තිය
විලි රුදාවෙන් තොර
වැදුගෙයි සන්නියෙන් තොර
ඈ...ඊඩිපස් අම්මා
මතු බුදු වන අම්මා
මා...රාහුල...
කිලුට්ටෙක්
අස්පරශනීය හීනයෙක්
බැහැරියානුවෙක්
දන එබුවා
පාමුල... මතු බුදු වන අම්මා... ඊඩිපස්...
රමණයේ මැදි පිලිවෙතේ
කමටහනේ අම්මා
...ඊඩිපස්...


Monday, January 14, 2019

Monday, December 24, 2018

proves ...black beauty


'tis she shinning

giver of life

unending fountain

ebony women

brings respect to the feminin

wholsome woman

proves... black beauty


she's my pain

she's my sin

she's my disease

my pain

my breath

'tis true

deepest zmes of soul


me the mould

she the moulder

warm moment of breath

goddess of love is not

but angel of hope

'tis...she moves 

black & white wings

lift me to the humanity


eyes half closed

swinging hair

through can see

murmering eyes

canvey...miriads of things

once in a while

striped lips

shows the smile

the rhythem of my life politics


divine oinoin fruit

to my trophy

served in my trophy

even in the darkness

she brings the light

alones the barran lands

sprouting grass waving  

play the music of rhythem of heart


shinning... the blade

kills me by and by

with love and caressing 

like lie close by

with the notion of death

while happy why

you are the moulder

i'am the mould

blase beauty

you are my forbidden fruit

my intoxication

but i'll lay

though is death wish

with your will and permission


ඉංග්‍රීසි භාෂා සහය - සිසිර මෛත්‍රීපාලSaturday, December 8, 2018

Dreams & Life


තාක්ෂණික සහය - දිලාන් සංජීව ලීලාරත්න